card

Бөөний захиалга

Захиалга хийх

  • Таны захиалгыг хүлээн авсаны дараа бүтээгдхүүний хэмжээ болон үнийн мэдээллийг явуулна. Худалдан авагч мэдээллийн дагуу загвар, өнгө болон хэмжээг сонгоно.
  • Захиалгыг төлбөр бүрэн хүлээж авсаны дараа илгээнэ. Хэрвээ захиалга 40 кг-с илүү гарвал тээврийн бичиг бичиг баримтыг бэлдэж тээвэрлэлт хийгдсэнээс хойш 2 хоногийн дотор мэйлээр хүргүүлнэ.
  • Бэлэн байгаа бүтээгдхүүнээс бөөний захиалга хийхэд тоо хэмжээ хамаарахгүй. Хэрэв та манайд байхгүй өнгөтэй бүтээгдхүүн сонговол захиалгын хэмжээ нь үйлдэрлэлийн захиалгын хэмжээний нөхцөлтэй ижил байна.
  • Худалдан авагч нь импортын татвар болон тээврийн зардлыг хариуцана. Монгол улсаас Европын холбооны улс руу импортлож буй ноолууран бүтээгдхүүнд импортын татавар байхгүй.

Үйлдвэрлэлийн захиалга

Захиалга хийх

  • Бүтээгдхүүн захиалахдаа, загвар болон хэмжээг тодорхойлж info@uguujshim.mn, uguujshim@gmail.com гэсэн хаягаар захиалгаа илгээнэ. Өнгөний хувьд манай өнгөний каталогоос сонгоно.
  • Загварын онцлог болон захиалгын хэмжээнээс хамааран бүтээгдхүүнийг ажлын 20-30 өдөрт бэлэн болгоно.
  • Таны захиалах хэмжээ үйлдвэрлэгчийн хамгийн бага захиалгын хэмжээний дагуу байна.

Хамгийн бага захиалгын хэмжээ: 

Түүхий эд:

Захиалгаар:

Бүх төрөл

500кг

 Утас: 

Өнгөөр: 

Бүх өнгө

100кг

Нэхмэл:

Бүтээгдхүүнээр:

Ороолт

120 ширхэг

Шааль

100ширхэг

Плейд

50 ширхэг

Хөнжил

50 ширхэг

Даавуу

50метр

 

Төлбөрийн нөхцөл

Төлбөрийг шууд болон акредитивийн нөхцөлөөр төлөгдөнө. Тээврийн бичиг баримтыг компаниас бэлдэж төлбөрийн нөхцөлийн дагуу мэйлээр илгээнэ эсвэл банкинд шилжүүлнэ.

Үйлдвэрлэлийн захиалгын төлбөрийн нөхцөл нь дараах хэлбэрээр төлөгдөнө:

  • Захиалга батлагдах үед 30% урьдчилгаа
  • Тээвэрлэхээс өмнө үлдсэн 70% эсвэл акредитив нөхцөлөөр

Тээвэрлэлтийн үнэ

Агаарын тээвэр

Кг тутамд 3.00-6.00 USD

Тээврийн үнэ нь нийт тээвээвэрлэх хэмжэээ болон хүлээн авах улсаас хамаарна